Závěrečné zkoušky


 

Závěrečné zkoušky budou vykonány dle č. 561/2004 a novely č. 311/2016. kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách a učilištích.
Závěrečné zkoušky budou vykonány dle vyhlášky 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v měsíci červnu 2023.

 

NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - září 2022, prosinec 2022

  NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - září 2022, prosinec 2022

 

 


 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 - řádný termín

  ZZ 2021/2022

 

JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE:
3.A - Elektrikář - silnoproud
3.A - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
3.B - Strojní mechanik
3.B - Nástrojař
3.C - Obráběč kovů
ZA - Elektrikář - silnoproud
ZA - Obráběč kovů
ZB - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
ZB - Strojní mechanik
ZB - Nástrojař
DZE2a - Elektrikář - silnoproud
DZE2b - Elektrikář - silnoproud

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY PRO PŘÍPRAVU K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

  Odborné předměty

 Stanovení formy písemné zkoušky 3.A

 Stanovení formy písemné zkoušky 3.D

 Stanovení formy písemné zkoušky ZA

 Stanovení formy písemné zkoušky ZB

 Stanovení formy písemné zkoušky DZE 2a,  DZE 2b

Témata k opakování k ústní ZZ-SM-3D, ZS

Témata k opakování k ústní ZZ-NÁ-3D, ZS

Témata k opakování k ústní ZZ-OK-3D, ZS