Průběžné 2. kolo přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2. kola/3. část:
Všichni uchazeči, kteří odevzdali přihlášky po 7. 6. 2022, budou s výsledkem přijetí obeznámeni telefonicky a emailem.

Dotazy ohledně přijímacího řízení:

Markéta Vlčková - email: vlckova@sssebrno.cz, tel.: 544 422 880, mobil: 774 990 785
Kateřina Kvasničková - email: kvasnickova@sssebrno.cz, tel.: 544 422 880, mobil: 603 742 935

Kritéria přijetí najdete v sekci Uchazeči/naše obory - pod jednotlivými obory.

 

Výsledky přijímacího řízení 2. kola/2. část:
Svůj záměr, nástup ke studiu, stvrdíte odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů od dne 20. 5. 2022, tzn. nejpozději do 6. 6. 2022.
Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek odevzdán, vzdává se tímto uchazeč práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.


Výsledky přijímacího řízení 2. kola/1. část:
Svůj záměr, nástup ke studiu, stvrdíte odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů od dne 16. 5. 2022, tzn. nejpozději do 30. 5. 2022.
Nebude-li v tomto termínu zápisový lístek odevzdán, vzdává se tímto uchazeč práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.


Nenašli jste se v seznamu přijatých uchazečů?

Pořád není nic ztraceno. Neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi poradíme co dál.
Odvolání je nutno podat do tří pracovních dnů (ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí). Tiskopis ODVOLÁNÍ

 

 

Další aktuality

Program Hasík
Tenisový turnaj kantorů
Vodácký kurz 2022