Historie a současnost

 

• 1950 - vznik první učňovské dílny
• 1964 - nová moderní budova učiliště

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno je státní příspěvkovu organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
Historie školy se dá vysledovat až do roku 1950, kdy v podniku Zetor, v objektu bývalé stolárny, vznikla učňovská dílna pro 50 učňů.
V 60. letech se vyučovaly obory jako zámečník, soustružník, frézař, brusič či kovář.
V roce 1964 byla zahájena výuka v samostatných dílnách a současně byl uveden do provozu nový areál školy.

• 1976 - status střední odborné učiliště
• 1977 - koncipován učební obor s maturitou

Významná etapa ve vývoji školy nastala v roce 1976, kdy byl škole udělen status středního odborného učiliště.
V průběhu 70. let se nabídka učebních oborů měnila. V roce 1977 vznikl nový učební obor s maturitou Mechanik seřizovač.
V této době měla škola přes 800 učňů, 22 mistrů a 24 učitelů.
V následujících letech bylo zahájeno i nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou pro absolventy učebních oborů.

• 1990 - škola se stává samostatným právním subjektem s názvem Střední odborné učiliště strojírenské (SOUs)
• 1999 - dochází ke sloučení SOUs a SOUe (Střední odborné učiliště elektrotechnické, Obřanská 7, Brno)
• 2006 - učiliště je přejmenováno na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické
• 2012 - dochází k přejmenování na Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
• 2015 - získává škola svůj současný název Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

Současný a bývalí ředitelé školy:

V současnosti na škole působí Ing. Roman Moliš.
• 2002 - Ing. Iva Žáková
• 1999 - Ing. Otto Čech
• 1993 - Ing. Jaromír Horčička.