Školní psycholog

 

Kde mě ve škole najdete a kdy?

Kancelář mám v místnosti 109 a mé konzultace probíhají v místnosti 207.

St - po domluvě
Čt - 7:30 - 13:00 hodin
Pá - 7:30 - 13:00 hodin
 

Jak mě můžete kontaktovat?


Proč a na co školní psycholog?

• Působí přímo v zázemí školy, kterou student navštěvuje, a je tak snadno dostupný.
• Spolupráci lze navázat obvykle brzy.
            ≈ Mezi kontaktováním psychologa a navázáním spolupráce mohou být dny, maximálně týdny.
               Odborníci v jiných psychologických službách mají obvykle objednávací dobu dlouhé měsíce.
            ≈ Může zvládnout podchytit celou řadu situací ve škole, které se pak dále na sebe už „nenabalují“
               (obvykle jeden problém způsobuje/zhoršuje problém i v dalších oblastech).
            ≈ Má „nezávislé postavení“, není přímým členem učitelského sboru. Což může být výhodou.
                          ≈ pro studenty – je pro ně snazší se svěřit někomu „neutrálnímu“ na půdě školy, kdo je neučí, ani neznámkuje.
                          ≈ pro pedagogický sbor a další zaměstnance – mohou se svěřit někomu, kdo je ve škole v jiné roli
                             a není součástí často různě propletených vztahových sítí.
            ≈ Dovede se na problémy dívat z trochu jiného úhlu pohledu a v jiném světle, díky čemuž může snáze napomoct k jejich posunu nebo vyřešení.


Jaká je hlavní náplň práce?

Pro studenty:

• Poskytování psychologického poradenství studentům ohledně potíží spojených se školou, kolektivem, rodinným zázemím i osobním životem
  (nejčastěji jsou složky promíchané, vzájemně se ovlivňují).

Příklady témat:

• Podpora v náročné životní situaci (školní, rodinné i osobní)
• Podpora a hledání cest při problémech s učením a ve škole
  (např. motivovanost, organizace vlastního času, prokrastinace, úzkost ohledně školy, vyloučení z třídního kolektivu, adaptace na školu apod.)
• Podpora duševního zdraví (nakládání se stresem a úzkostí, učení se zásadám tzv. psychohygieny apod.)
• Podpora osobního rozvoje (emočních a sociálních dovedností)
• Kariérní poradenství (pomoc při volbě povolání nebo dalšího vzdělávání)
• Práce s třídním kolektivem za účelem zajištění co nejlepšího klimatu pro všechny studenty což následně pomáhá i pedagogům,
  protože v třídě s dobrým třídním kolektivem se dá „lépe učit“

Pro pedagogy:

• Podpora a pomoc pedagogům v souvislosti s výukou
• Podpora v náročných životních situacích

Pro rodiče

• Psychologické poradenství a podpora rodičů
  (např. konzultace ohledně náročných životních událostí, rizikového chování studenta, duševního zdraví, kariérního poradenství apod.)
• Pomoc s hledáním další odborné pomoci, je-li potřeba
  (předání kontaktů na jiné odborníky, např. pedagogicko-psychologickou poradnu, psychoterapeuta, neurologa apod.)

Pro celou školu:

• Psychologická první pomoc (krizová intervence) – pomoc v krizových situacích náročných na emoční pracování člověka
                          • např. pomoc studentovi, pedagogovi nebo třídě se zpracováním nové, náročné skutečnosti;
                            pomoc při nestandardním chování studenta akutně ohrožující své zdraví, nebo zdraví svého okolí


Jak probíhá spolupráce?

Se studenty můžu pracovat individuálně na žádost samotného studenta, na podnět pedagoga i rodiče studenta.
  V každém případě považuji za nezbytné, aby samotný student se spoluprací souhlasil.
• Spolupráce se studentem se vždy odvíjí od jeho konkrétních potřeb, ale vždy v souladu s respektováním etického kodexu psychologa
  Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a obsah jeho konzultací je důvěrný,
  jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším osobám mohou být sdělovány pouze s výslovným souhlasem studenta.
• Školní psycholog pracuje se studenty také skupinově za účelem zmapování třídního kolektivu, následně dle individuálních potřeb každé třídy po dohodě s třídním učitelem na konkrétní téma.


Jak probíhá osobní konzultace?

Po předchozí domluvě si na Vás vyhradím vždy dostatek času (většinou 45-55 minut).

                  • Individuální konzultace po domluvě s třídním učitelem obvykle probíhají v době výuky. Účast na konzultaci se studentovi nepočítá jako absence,
                    avšak povinností studenta je vždy si doplnit látku, na které nebyl přítomen.

První setkání bude hlavně o zjištění toho, co Vás ke mně přivádí a co od konzultace Vy sami očekáváte.
Ode mě se dozvíte, co Vám ve Vašem konkrétním případě mohu nabídnout.
Případná další setkání (to bude na Vašem rozhodnutí) a formy spolupráce se budou odvíjet od Vašich potřeb,
ke kterým budu citlivě a s respektem přistupovat.

Nemám ve zvyku kohokoliv soudit, ani poučovat. Naopak mou prací je přijmout Vás takového, jaký jste, a podpořit Vás, abyste byl takový, jaký být chcete.
Každý člověk je ve svém prožívání jedinečný a potřebuje něco jiného. Dobrým prvním krokem je uvědomění, že si o svém problému potřebuji s někým popovídat a svěřit se mu.
Posun k lepšímu většinou může přijít až potom, co emoce odezní.
Společně budeme hledat Vaše vlastní zdroje ke zvládnutí problému. V případě potřeby a Vašeho souhlasu Vás mohu nasměrovat k odbornější psychologické pomoci.

 

Říct si o pomoc není selhání, ale starost a péče o svou duši.

 

O mně:


 

Jmenuji se Marie Rudolfová. Vystudovala jsem psychologii s profilací školní a poradenské psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
V současnosti studuji doktorské studium vývojové psychologie také na FSS MUNI. Od ledna 2021 se účastním prakticky zaměřeného dvouletého kurzu školního psychologa (UPOL). Jsem absolventem kompletního kurzu krizové intervence (Déčko Liberec z.s.). 

Pocházím z Lanškrouna. Od mala jsem byla aktivní ve skautském oddíle, a také tam se zrodil můj zájem o práci s dětmi a dospívajícími. Pozici školního psychologa jsem si vybrala především pro její pestrost.
Zahrnuje práci jak se studenty, tak i s vyučujícími a rodiči, můžu pracovat jak s jednotlivci, tak i se skupinami. Zároveň se mi na mé práci líbí její tzv. „nízkoprahovost“.
Můžu tu být pro lidi, kteří by se mimo školní prostředí dostávali k psychologické pomoci velmi těžko, ne-li vůbec.

 

Moje dosavadní praxe s dětmi a dospívajícími:

• Psycholog v projektu na školách Pro zdraví duše (UPOL)
• Lektor v nízkoprahovém klubu (Ratolest)
• Lektor adaptačních kurzů a programů ve třídách (Nechovej se jako zrůdička)
• Vychovatel v dětském domově (DD Vranov)
• Lektor environmentálních programů a škol v přírodě (Lipka)
• Vedoucí na příměstských táborech pro děti s handicapy různého druhu (Domov pro mne, RC Lanškroun)

 

Cílem mé práce je dodávat člověku odvahu být svobodný.