Dokumenty

 


 

Všechny důležité dokumenty najdeš zde.
 

Studium

Školní řád
Školní řád DM
Omlouvání absence
Distanční výuka
Stipendijní řád

Jak postupovat při ztrátě vysvědčení

Vnitřní směrnice k uznávání předchozího vzdělávání žáků

Vnitřní směrnice k postupu uvolnění žáka z vyučování předmětu tělesná výchova

Vnitřní směrnice - pravidla distanční výuky

Směrnice k ochraně osobních údajů

Vntřní směrnice k náhradním a opravným zkouškám, komisionálnímu přezkoušení a rozdílovým zkouškám

Kritéria pro povolení opakování ročníku, tříleté učební obory, zkrácené studium

Směrnice k bezpečnému provozu počítačové sítě

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Dílenský řád

 

Školní vzdělávací program

SVP_ELEKTRIKAR_SILNOPROUD_S

SVP_ELEKTRIKAR_SILNOPROUD_zkracene_dalkove

SVP_ELEKTRIKAR_SILNOPROUD_zkracene_denni

SVP_ELEKTROMECHANIK_PRO_ZARIZENI_A_PRISTROJE_S

SVP_ELEKTROMECHANIK_PRO_ZARIZENI_A_PRISTROJE_zkracene_denni_studium_S

SVP_ELEKTROTECHNIKA

SVP_MECHANIK_ELEKROTECHNIK

SVP_PROVOZNI_ELEKTROTECHNIKA_denn_studium_S

SVP_MS_od_1_9_2018

SVP_MStZ_od_1_9_2018

SVP_N

SVP_Na_ZS_od_1_9_2018

SVP_OK_od_1_9_2018

SVP_OK_ZS_od_1_9_2018

SVP_PT_denni.pdf

SVP_SM.pdf

SVP_SM_ZS_od_1_9_2018

 

 

Školní poradenské pracoviště

Statut ŠPP
Statut výchovné komise

Členové výchovné komise

Program poradenských služeb
Preventivní program školy 1.část

Preventivní program školy 2.část
Prevence rizikového chování

Vnitřní směrnice k prevenci rizikového chování

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Strategie předcházení šikaně

Strategie identifikace žáků nadaných

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

IVP bez SPZ
IVP na základě SPZ

Síť organizací a služeb poskytujících odbornou péči v oblasti PCH

 

Dokumenty k chodu školy

Informace o činnostech zpracování GDPR

Whistleblowing