Přijímací řízení

 

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, § 60 a) - g)
 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
             Přihlášku podáváš osobně nebo poštou na studijní oddělení nejpozději do 1. března 2023.
             Vyplněná přihláška musí mít tyto náležitosti:

             Jdeš ze základní školy? pak musíš mít ověřený opis známek (ověřuje tvoje škola) nebo doložíš vysvědčení z 8. a 9. třídy (popř. i 7. třídy).
             Na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

             Do zkrácených a nástavbových oborů budeme chtít vysvědčení ze všech ročníků střední školy nebo učiliště
             a závěrečné vysvědčení (výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo maturitní vysvědčení).
             Na přihlášce také nesmí chybět lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
              Pokud se hlášíš na některý z maturitních oborů (včetně nástavbových oborů), čekají tě jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny.
              Jednotná přijímací zkouška se bude konat 13. a 14. dubna 2023.
              Do učebních oborů žádné zkoušky nemusíš dělat.

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
             Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, musíš k nám dodat ZÁPISOVÝ LÍSTEK - odevzdáním se staneš naším studentem.
             Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu.
             Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.
             ZÁPISOVÝ LÍSTEK SE TÝKÁ POUZE UCHAZEČŮ HLÁSÍCÍCH SE DO 1. ROČNÍKU MATURITNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ.

 

MÁŠ DALŠÍ OTÁZKY?
          
Více informací získáš na našem studijním oddělení.