Přijímací řízení

 

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. a Zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem, § 60 a) - g)
 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
             Přihlášku podáváš osobně nebo poštou řediteli školy nejpozději do 1. března 2023.
             Vyplněná přihláška musí mít tyto náležitosti:

             Jdeš ze základní školy? pak musíš mít ověřený opis známek (ověřuje tvoje škola) nebo doložíš vysvědčení z 8. a 9. třídy (popř. i 7. třídy).
             Na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

             Do zkrácených a nástavbových oborů budeme chtít vysvědčení ze všech ročníků střední školy nebo učiliště
             a závěrečné vysvědčení (výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo maturitní vysvědčení).
             Na přihlášce také nesmí chybět lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
              Pokud se hlášíš na některý z maturitních oborů (včetně nástavbových oborů), čekají tě jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny.
              Jednotná přijímací zkouška se bude konat 13. a 14. dubna 2023.
              Do učebních oborů žádné zkoušky nemusíš dělat.

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK
             Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, musíš k nám dodat ZÁPISOVÝ LÍSTEK - odevzdáním se staneš naším studentem.
             Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu.
             Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.
             ZÁPISOVÝ LÍSTEK SE TÝKÁ POUZE UCHAZEČŮ HLÁSÍCÍCH SE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

 

MÁŠ DALŠÍ OTÁZKY?
          
Více informací získáš na našem studijním oddělení.