Důležité termíny, které tě letos čekají

 

 

Začátek školního roku 2021/2022   -   1. září 2021
ukončení 1. pololetí   -   31. ledna 2022
ukonční 2. pololetí   -   30. června 2022

 

Prázdniny
podzimní   -   27. října a 29. října 2021
Vánoční   -   od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022
pololetní   -   4. února 2022
jarní   -   od 7. března do 13. března 2022
Velikonoční -  od 14. dubna do 19. dubna 2022
hlavní   -   od 1. července do 31. srpna 2022

 

Pedagogické rady
čtvrtletní   -   10. listopadu 2021
pololetní   -   24. ledna 2022
třičtvrtěletní   -   13. dubna 2022
závěrečná   -   27. června 2022

 

Třídní schůzky
zahajovací pro 1. ročníky   -   8. září 2021
podzimní   -   10. listopadu 2021
jarní   -   13. dubna 2022

 

Začátek školního roku 2022/2023   -   1. září 2022