Poradenské pracoviště

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠPP je tady pro tebe, když budeš potřebovat pomoct nebo poradit.
Nemusíš se obávat, vše je založené na důvěře a individuálním přístupu.

V jakých případech se na nás můžeš obrátit?

► potřebuješ-li si o čemkoliv promluvit
► při problémech ve škole i se školou
► při problémech se spolužáky, učiteli nebo doma
► vzděláváš-li se se speciálními vzdělávacími potřebami
► při spolupráci se speciálně vzdělávacími pracovišti a zařízeními (SPC, PPP)
► při výběru dalšího vzdělávání nebo práce
 

ŠPP tvoří tým pedagogů, kteří zajišťují poradenství a pomoc také pedagogickým pracovníkům a rodičům nebo zákonným zástupcům.
Podílí se na pomoci a řešení problémů rodina – žák – škola. Tvoří preventivní programy a aktivity zaměřené na stmelování třídních kolektivů.
Jsou tady pro vás metodici prevence, výchovní poradci, kariérový poradce, školní psycholog, kouč, speciální pedagog a asistenti pedagogů.

 

Ing. Vladimír Valouch, vedoucí ŠPP, koordinátor inkluze, výchovný poradce
tel.: 544 422 859, 544 422 840
mobil: 601 568 068
valouch@sssebrno.cz

 

Ing. Jana Macíková, asistentka zástupců ředitele školy
tel.: 544 422 837
mobil: 702 290 489
macikova@sssebrno.cz

 

Mgr. Zdeňka Ottová, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
tel.: 544 422 859
mobil: 702 268 991
ottova@sssebrno.cz

 

Ing. Miriam Sedláčková, metodička prevence
tel.: 544 422 852
sedlackova@sssebrno.cz
Mgr. Jana Zemanová, metodička prevence
tel.: 544 422 852, mobil: 702153278
sedlackova@sssebrno.cz

 

Mgr. Marie Rudolfová, školní psycholožka
tel.: 544 422 859
mobil: 734 119 650
rudolfova@sssebrno.cz
Konzultační hodiny: St - po domluvě
                                       Čt - 7:30 - 13:00 hodin
                                       Pá - 7:30 - 13:00 hodin

K zastižení i v kanceláři č. 207 (2. patro).

 

Mgr. et Bc. Jana Bartáková, DiS., speciální pedagožka
tel.: 544 422 859
bartakova@sssebrno.cz
Konzultační hodiny: Út - 13:30 - 16:00
                                      Čt - 13:30 - 16:00
                                      nebo po předchozí domluvě

 

Vlčková Markéta, asistentka pedagoga
tel.: 544 422 842
vlckova@sssebrno.cz

 

Kuncová Dana, asistentka pedagoga
tel.: 544 422 855
kuncova@sssebrno.cz

 

Shaitor Oleksii, ukrajinský asistent pedagoga
tel.: 544 422 855
shaitor@sssebrno.cz

 


Potřebuješ-li ty nebo kamarád odbornou pomoc, nestyďte se obrátit na profesionální linky bezpečí.

Lepší je věcem předcházet !

SCHRÁNKA DŮVĚRY

 LINKA BEZPEČÍ

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

 

Školní projekt DESATERO PRIMÁRNÍ PREVENCE

Odkaz na videa projektu:
Odkaz na kvízy projektu: https://presafe.cz/desatero-primarni-prevenci/