Studijní, náborové a propagační oddělení

► Studijní oddělení je tady pro každého studenta i uchazeče o studium.

►Chceš potvrzení o studiu, změnit obor nebo k nám přestoupit?

► Poradíme ti s přihláškou, přijímacím řízením a zodpovíme ti veškeré informace, které se okolo studia točí.
 

Studijní referentka:

Blanka Tocháčková
tel.: 544 422 880
mobil: 603 742 935
email: tochackova@sssebrno.cz

Referentka náborů a propagace školy:

Bc. Kateřina Hudcová
tel.: 544 422 880
mobil: 774 990 785
email: hudcova@sssebrno.cz

 

► Požadavky vyřizujeme především v úředních hodinách.
 

pondělí a středa           8:00 - 12:30 hod.
                                         13:00 - 15:00 hod.
úterý a čtvrtek             10:00 - 12:30 hod.


► Mimo úřední hodiny nás prosím kontaktuj telefonem nebo emailem.


Tiskopisy žádostí:
 

  Žádost o přestup na naši školu

 

   Žádost o opakování ročníku
  Žádost o přijetí do vyššího ročníku
  Žádost o změnu oboru                         Žádost o změnu oboru s opakováním ročníku

 

  Sdělení o zanechání studia               Výstupní list
  Žádost o přerušení studia

 

  Žádost o uvolnění z TV         Žádost o pozdní příchod           Žádost o dřívější odchod

 

  Žádost o uznání absolvovaných předmětů
  Žádost o prodloužení klasifikace
  Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší než 1 den z důvodů předem známých

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
2. 12. 2023
13. 1. 2024
17. 2. 2024
vždy v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin