Maturitní zkoušky

 


 

Maturitní zkoušky budou vykonány dle č. 561/2004 a novely č. 311/2016. kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách.

Jarní zkušební období od 2. května do 10. června 2023, podzimní zkušební období pak od 1. září do 20. září 2023.
Písemné práce, písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2023.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů určí do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce.
Jednotné zkušební schéma určí nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky.

Konkrétní termíny písemných prací a ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebních schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období.
 


JARNÍ TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

JARNÍ TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023


  

JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE:
DPE3
M4A-ME
M4A-MS
M4C
N2-PE
N2-PT

 

USTANOVENÍ KE KONÁNÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURIT

  SOUBOR ZDE
 

PŘEDMĚTY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  SOUBOR ZDE


UZNÁNÍ CERTIFIKÁTŮ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Studenti, kteří do 28. 2. 2023 doloží certifikát o úspěšném složení jazykové zkoušky, nemusí konat profilovou zkoušku (písemná práce, ústní část) z cizího jazyka u maturity.

  SOUBOR ZDE

 

TÉMATA K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURIT
 

ČESKÝ JAZYK

Doporučené učebnice      Seznam četby - N2      Seznam četby - M4A, M4C, DPE3  

  Výběr knih k maturitě_vzor


CIZÍ JAZYKY

  Anglický jazyk       Odborný anglický jazyk      Německý jazyk     Odborný německý jazyk

  Ruský jazyk          Odborný ruský jazyk 

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY ELEKTRO

  Opakovací okruhy CIT-M4C    Opakovací okruhy SIT-M4C      Opakovací okruhy SE-DPE3      Opakovací okruhy EN-N2

  Opakovací okruhy SE-N2

  Opakovací okruhy ET-M4A

  Opakovací okruhy IKE-M4A

  Opakovací okruhy EN-DPE3

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY STROJNÍ

  Opakovací témata TE M4A       

  Opakovací témata TE N2

  Opakovací témata SAZ M4A

  Opakovací témata SPS N2

  Opakovací otázky TE M4A

  Opakovací otázky TE N2

  Opakovací otázky SAZ M4A 

  Opakovací otázky SPS N2

 

FORMA PSANÍ PÍSEMNÝCH PÍSEMNÝCH PRACÍ A PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK

  Forma psaní PP a PZ

 


 


CERMAT A CVIČNÉ TESTY

https://cermat.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

https://www.kampomaturite.cz/maturitni-otazky-1/

https://www.statnimaturita-cestina.cz/

https://www.statnimaturita-matika.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

VIDEA

https://mathematicator.com/

Maturita z češtiny