Maturitní zkoušky

 


 

Maturitní zkoušky budou vykonány dle č. 561/2004 a novely č. 311/2016. kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách.

Jarní zkušební období od 2. května do 10. června 2024, podzimní zkušební období pak od 1. září do 20. září 2024.
Písemné práce, písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2024.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů určí do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce.
Jednotné zkušební schéma určí nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky.

Konkrétní termíny písemných prací a ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebních schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období.
 


JARNÍ TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

SOUBOR ZDE

 


JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE:

M4B- ME

M4B- MS - CNC

M4B- MS - M

M4C

N2 - PE

N2- PT

 

USTANOVENÍ KE KONÁNÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURIT

 

SOUBOR ZDE
 

PŘEDMĚTY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  SOUBOR ZDE


UZNÁNÍ CERTIFIKÁTŮ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Studenti, kteří do 28. 2. 2024 doloží certifikát o úspěšném složení jazykové zkoušky, nemusí konat profilovou zkoušku (písemná práce, ústní část) z cizího jazyka u maturity.

  SOUBOR ZDE

 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

M4C

N2 PE

M4B ME

N2 PT

M4B MS

 

TÉMATA K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURIT
 

ČESKÝ JAZYK

Doporučené učebnice      Seznam četby - N2      Seznam četby - M4A, M4C, DPE3  

  Výběr knih k maturitě_vzor


CIZÍ JAZYKY

  Anglický jazyk       Odborný anglický jazyk      Německý jazyk     Odborný německý jazyk

  Ruský jazyk          Odborný ruský jazyk 

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY ELEKTRO

  Opakovací okruhy EN N2          Opakovací okruhy ET M4B         Opakovací okruhy IKE M4B          Opakovací okruhy SIT M4C       

 

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY STROJNÍ

  Opakovací okruhy SAZ M4B MS      

  Opakovací okruhy SPS N2 PT

  Opakovací okruhy TE M4B MS mechatronik

  Opakovací okruhy TE M4B MS

  Opakovací okruhy TE N2 PT

 

 

 

FORMA PSANÍ PÍSEMNÝCH PÍSEMNÝCH PRACÍ A PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK

forma psaní pp a pz

 


 


CERMAT A CVIČNÉ TESTY

https://cermat.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

https://www.kampomaturite.cz/maturitni-otazky-1/

https://www.statnimaturita-cestina.cz/

https://www.statnimaturita-matika.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

VIDEA

https://mathematicator.com/

Maturita z češtiny