Maturitní zkoušky

 


 

Maturitní zkoušky budou vykonány dle č. 561/2004 a novely č. 311/2016. kterou se mění Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia na středních školách.

Jarní zkušební období od 2. května do 10. června 2023, podzimní zkušební období pak od 1. září do 20. září 2023.
Písemné práce, písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2023.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.
Časový rozvrh konání didaktických testů určí do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná.

Konkrétní termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období určí MŠMT nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce.
Jednotné zkušební schéma určí nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky.

Konkrétní termíny písemných prací a ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy
nejpozději dva měsíce před jejich konáním a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebních schématem.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy a to nejpozději do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období.
 


PODZIMNÍ TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

PODZIMNÍ TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022


 

 


  TERMÍNY ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 

JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE:
M4.B - Mechanik seřizovač
M4.B - Mechanik elektrotechnik
M4.C - Elektrotechnika
N2 - Provozní elektrotechnika
N2 - Provozní technika
DPE3 - Provozní elektrotechnika - dálkové studium

 

USTANOVENÍ KE KONÁNÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURIT

  SOUBOR ZDE
 

PŘEDMĚTY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

  SOUBOR ZDE


UZNÁNÍ CERTIFIKÁTŮ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Studenti, kteří do 28. 2. 2022 doloží certifikát o úspěšném složení jazykové zkoušky, nemusí konat profilovou zkoušku (písemná práce, ústní část) z cizího jazyka u maturity.

  SOUBOR ZDE

 

TÉMATA K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURIT
 

ČESKÝ JAZYK

Doporučené učebnice      Seznam četby - N2      Seznam četby - M4A, M4C, DPE3  

  Výběr knih k maturitě_vzor


CIZÍ JAZYKY

  Anglický jazyk      Odborný anglický jazyk      Německý jazyk     Odborný německý jazyk

  Ruský jazyk

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY ELEKTRO

  Opakovací okruhy CIT-M4C    Opakovací okruhy SIT-M4C      Opakovací okruhy SE-DPE3      Opakovací okruhy EN-N2

  Opakovací okruhy SE-N2

  Opakovací okruhy ET-M4A

  Opakovací okruhy IKE-M4A

  Opakovací okruhy EN-DPE3

 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY STROJNÍ

  Opakovací témata TE - M4.A      Opakovací otázky SAZ - M4A

  Opakovací témata TE - N2          Opakovací otázky SPS - N2

  Opakovací témata SAZ - M4A

  Opakovací témata SPS - N2

  Opakovací otázky TE - M4A

  Opakovací otázky TE - N2
 CERMAT A CVIČNÉ TESTY

https://cermat.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi

https://www.kampomaturite.cz/maturitni-otazky-1/

https://www.statnimaturita-cestina.cz/

https://www.statnimaturita-matika.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

VIDEA

https://mathematicator.com/

Maturita z češtiny