Kontakty - učitelé TV

 


Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
 

Mgr. Bobrovský Martin
tel.: 544 422 843, email: bobrovsky@sssebrno.cz
kabinet č. 30
Mgr. Chalupová Jana
tel.: 544 422 844, email: chalupova@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Mgr. Kaňa Ondřej
tel.: 544 422 844, email: kana@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Ing. Králíková Soňa
tel.: 544 422 843, email: kralikova@sssebrno.cz
kabinet č. 30
Ing. Kromholzová Martina
tel.: 544 422 854, email: kromholzova@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Ph.Dr. Mazourková Jana
tel.: 544 422 858, email: mazourkova@sssebrno.cz
kabinet č. 305
Mgr. Ottová Zdeňka, výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO
tel.: 544 422 859, mobil: 702 268 991, email: ottova@sssebrno.cz
kabinet č. 109
Mgr. Palátová Eva
tel.: 544 422 844, email: palatova@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Mgr. Plešáková Natálie
tel.: 544 422 844, email: plesakova@sssebrno.cz
kabinet č. 32
Mgr. Přichystalová Lucie
tel.: 544 422 854, email: prichystalova@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Mgr. Vágnerová Petra
tel.: 544 422 854, email: vagnerova@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Mgr. Váně Jan
tel.: 544 422 843, email: vane@sssebrno.cz
kabinet č. 30
Ing. Vogtová Iva, zástupkyně ŘŠ
tel.: 544 422 841, 606 682 024, email: vogtova@sssebrno.cz
kabinet č. 122
Mgr. Zemanová Jana
tel.: 544 422 858, email: zemanova@sssebrno.cz
kabinet č. 305


Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů + dalších předmětů
 

Ing. Bernard Jan , + učitel odborných předmětů strojních
tel.: 544 422 854, email: bernard@sssebrno.cz
kabinet č. 203
Mgr. Ivan Kamil , + učitel odborných předmětů IKT
tel.: 544 422 856, email: ivan@sssebrno.cz
kabinet č. 131


Učitelé odborných předmětů IKT
 

Ing. Sedláčková Miriam, koordinátorka ICT, metodička prevence
tel.: 544 422 852, mobil: 702153278
email: sedlackova@sssebrno.cz
kabinet č. 131
Ing. Suchomel Ladislav
tel.: 544 422 852, email: suchomel@sssebrno.cz
kabinet č. 131


Učitelé odborných předmětů strojních
 

Ing. Brančíková Dana, koordinátorka ŠVP strojních oborů
tel.: 544 422 856, email: brancikova@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Kružík Michal
tel.: 544 422 857, email: kruzik@sssebrno.cz
kabinet č. 303
Ing. Nováková Renata
tel.: 544 422 856, email: novakova@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Václavík Josef
tel.: 544 422 856, email: vaclavik@sssebrno.cz
kabinet č. 307
Ing. Volavý Vladimír
tel.: 544 422 857, email: volavy@sssebrno.cz
kabinet č. 303

 

Učitelé odborných elektrotechnických předmětů

Ing. Bláha Michal
tel.: 544 422 853, email: blaha@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Florián Vladimír
tel.: 544 422 851, email: florian@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Kalvoda Aleš
tel.: 544 422 853, email: kalvoda@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Kubátová Markéta
tel.: 544 422 853, email: kubatova@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Lang Rostislav
tel.: 544 422 853, email: lang@sssebrno.cz
kabinet č. 133
Ing. Palai-Dany Tomáš , Ph.D.
tel.: 544 422 851, email: palai@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Procházka Vítězslav
tel.: 544 422 866, email: prochazkav@sssebrno.cz
kabinet č. 19
Ing. Raputová Lenka
tel.: 544 422 851, email: raputova@sssebrno.cz
kabinet č. 129
Ing. Valouch Vladimír, koordinátor ŠVP elektro oborů, vedoucí ŠPP, zástupce ŘŠ
tel.: 544 422 840, 544 488 859, 601 568 068, email: valouch@sssebrno.cz
kabinet č. 122, 109
Ing. Vyhňák Vladimír
tel.: 544 422 852 email: vyhnak@sssebrno.cz
kabinet č. 131