Školská rada

Na základě z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 167 byla ke dni 24. října 2018 zvolena školská rada.

Počet členů rady je stanoven na 9 členů.

Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci, třetinu volé zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci.
 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Členové za zřizovatele:

Ing. Radka Bobková

Ing. Josef Mlček

Mgr. Leo Nitče

Členové za pedagogické pracovníky SŠSE:

Mgr. Eva Palátová

Mgr. Kamil Ivan

Ing. Michal Bláha

Členové za žáky SŠSE:

Filip Staněk M4B

Tomáš Matýšek M4B

Michal Kovalčík N2