Adoptujeme zvířata v ZOO Brno

V pátek 15. března byla zdárně ukončena soutěž mezi třídami ve výběru příspěvku na adopci zvířat v  ZOO  Brno. Deset minut před pátečním polednem, na které bylo stanoveno ukončení, se sešli třídní učitelé N1., M2.C a 3.B, kteří ještě uvažovali nad dalším „přihazováním“. A skutečně, za minutu dvanáct se Mgr. Ondřej Kaňa za M2.C a Mgr. Jan Váně za 3.B dohodli na remíze a společném vítězství. V obou třídách se vybralo neuvěřitelných 200,- korun na jednoho žáka ! Ještě třída na sedmém místě vybrala téměř padesát korun na žáka, tedy tolik, za kolik by se do ZOO běžně dostali při hromadném studentském vstupu. 

Celkem se tedy od žáků vybralo 22.320,- korun.

O zvířatech (mimo „našeho“ tradičního VLKA ARKTICKÉHO), kterým se naše škola stane adoptivním rodičem, rozhodnou společně žáci třídy 3.B a M2.C. Obě třídy se také ve zvoleném termínu zúčastní komentované prohlídky v ZOO. Protože jsme v tomto roce vybrali nezvykle vysokou částku, vyjde možnost návštěvy ZOO i na třídy na dalších místech. Kolik bude těch šťastných se teprve dozvíme po konzultaci Mgr. Ottové s vedením ZOO.

Dík tedy patří všem žákům a jejich třídním učitelům, kteří přispěli a stali se se tak nedílnou součástí našeho adoptivního rodičovství.

Mgr. Zdeňka Ottová a Mgr. Jan Váně, organizátoři soutěže

 

Další aktuality

Star Wars
Vlk a nástrojaři