Porovnávací úhelník

Další zdařilé práce našich nástrojařů podle původní retro 37 let staré výkresové dokumentace.

Další aktuality