Technické lyceum

Pro školní rok 2024/25 otevíráme nový maturitní obor Technické lyceum

TECHNICKÉ LYCEUM SE ZAMĚŘENÍM NA STROJÍRENSTVÍ A ELEKTROTECHNIKU

kód oboru: 78-42-M/01

4letý obor zakončený maturitní zkouškou

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu.

Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Více informací na https://www.prihlaskynastredni.cz/

                                  https://dipsy.cz/

přihláška

hodnocení na vysvědčeních

slovní hodnocení na vysvědčeních (pro Ukrajince)

lékařský posudek

učební plán

kriteria přijímacího řízení