Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V souladu se zněním § 59 a následujících, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení. 

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Další aktuality