Elektrikář - silnoproud se zaměřením na výrobu elektrické energie (fotovoltaika)

Budoucnost patří solární energii a téma fotovoltaiky rezonuje společností stále intenzivněji. Ta se tak stává perspektivním oborem nabízejícím uplatnění širokému spektru zájemců.

Proč studovat tento obor?

Fotovoltaika zažívá momentálně doslova zlatou éru, počet solárních elektráren stále roste.

Jen loni jich přibylo 33 760.

Základní informace


Kód oboru:
26-51-H/02

Školní vzdělávací program:
Elektrikář-silnoproud

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:
3leté denní studium

Zakončení studia:
Výuční list

Možnosti dalšího vzdělávání:
Nástavbové studium nebo zkrácené studium v jiném oboru

Organizace výuky:
Výuka se střídá týden teorie a týden praxe

Studium je vhodné pro kluky i holky.

Co budu umět?

- budu se orientovat v technické a elektrotechnické dokumentaci

- naučím se vše o materiálech používaných v elektrotechnice

- pochopím princip fungování elektrotechnických součástek a elektrických zařízení

- budu znát konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení

- budu znát princip fotovoltaických systémů

- budu schopen posoudit ekonomickou návratnost fotovoltaického systému

- získám profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů podle zákona §10

  zákon č. 406/200 Sb. O hospodaření s energií

- budu schopen montáže fotovoltaických systémů včetně vyřízení dotací NZÚ (Nová zelená  úsporám)

Kde se uplatním?

Kvalifikovaný pracovník pro montáž, opravu a údržbu elektrotechnických zařízení – elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář, elektroúdržbář, stavební elektrikář, montér elektrorozvodných sítí, mechanik měřících a automatizačních zařízení, elektromontér fotovoltaických systémů.

Učební plán

učební plán klikni sem

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími