Elektrotechnika

Elektrotechnika je obtížná disciplína fyziky a porozumět všem souvislostem a zákonitostem otevírá cestu k nejnovějším technologiím.

Rozpětí elektrotechniky sahá od nejjednodušších zařízení jako jsou hromosvody až k složitějším jako jsou počítače či jaderné elektrárny.

Elektrotechnik se tak zabývá praktickým využitím elektrické energie, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, přístrojů a zařízení.

 

Proč studovat tento obor?

Elektrická energie je nedílnou součástí každodeního života, proto elektrotechnika je a bude stále perspektivní obor.

Uvítáš její široké možosti uplatnění, od mikroelektroniky, přes řídící jednotky PLC, elektrické pohony až k průmyslovým rozvodům a elektrárnám.

Naučíš se sestavovat počítače, konfigurovat a spravovat počítačové sítě, základy programování.

Získáš osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 250/2021)

Díky odborným předmětům a praxi se neztratíš při studiu na vysoké škole.

Základní informace


Kód oboru:
26-41-M/01

Školní vzdělávací program:
Informační technologie

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s maturitou

Délka a forma studia:
4leté denní studium

Zakončení studia:
Maturitní zkouška

Možnosti dalšího vzdělávání:
Zkrácené studium v jiném oboru nebo studium na vysoké škole

Benefit oboru:
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 250/2021)

Studium je vhodné pro kluky i holky.

Co budu umět?

⇒ Číst a vytvářet technickou dokumentaci - strojní, stavební a elektrotechnickou.

⇒ Naučím se elektrotechnické zákony, vztahy a pravidla.

⇒ Budu provádět elektrotechnické výpočty a měření.

⇒ Používat měřící přístroje, zkoušečky, páječky, šroubováky, kleště, analytické přístroje, počítače.

⇒ Navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, zhotovovat plošené spoje.

⇒ Naučím se základní strojní obrábění různých materiálů.

⇒ Vybírat a sestavovat počítače, konfigurovat a spravovat počítačové systémy a sítě.

⇒ Programovat mikropočítačové systémy - ovládání robotů, zobrazování na displejích apod.

Kde se uplatním?

⇒ Jako zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní technik.

⇒ Při budování energetických zdrojů a sítí.

⇒ Ve výrobě a distribuci elektrické energie.

⇒ Ve výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, spotřební elektroniky, automatizační techniky, řídících systémů a systémů elektroniky.

⇒ Při projektování elektrických zařízení, při poskytování služeb v elektrotechnice či při realizaci investičních akcí.

⇒ Jako správce počítačových sítí - tvorba a administrace webových stránek.

⇒ Jako IT podpora uživatelů prostředků informačních technologií.

 

 

 

 

Učební plán

Učební plán klikni sem

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími