Mechanik seřizovač s Obráběčem kovů

Při volbě tohoto oboru můžete získat výuční list v oboru obráběč kovů ve třetím roce studia. V posledním ročníku je studium zakončeno maturitní zkouškou.

Absolvent má na starosti programování, seřizování a údržbu CNC strojů ale i výrobu složitých strojních dílců, je kvalifikovaným pracovníkem technologických pracovišť vybavených řídícími systémy CNC.

Odpovídá za výsledek, který se měří na setiny milimetru přesně a jeho práce tak musí být precizní. Má znalosti základních prací v aplikačním softwaru a fungování PC, zpracovává technickou dokumentaci v CAD/CAM. Programuje v řídících systémech Heidenhain, Sinumerik a Fanuc. Měří a modeluje v 3D systémech Solid Works a zvládá práce s technologií 3D tisku

Vedle technických znalostí, např. čtení výkresové dokumentace musí zvládnout také měření na složitějších přístrojích a programovací jazyk pro CNC stroje a zpracování technologických postupů. Studenti mají možnost získat zkušenosti ve výrobních firmách a zahraniční výměnné praxi.

Proč studovat tento obor?

Brno je tradiční strojírenské město, v jeho blízkém okolí se nachází řada tuzemských i zahraničních firem hledajících tuto profesi.

Mechanik seřizovač s výučním listem obráběč kovů je nový, moderní a perspektivní obor zaměřený na strojírenství.

CNC technologie pronikají do všech oblastí průmyslu a odborníků v tomto oboru není nikdy dost.

Klademe důraz na praxi, takže co se v teorii naučíš si v praxi hned vyzkoušíš, bez ní to nejde. Zaměstnavatelé jsou mnohdy ochotni přijmout raději středoškoláka s praxí než akademika bez praktických zkušeností.

Díky tomu se můžeš rozhodnout, jestli půjdeš po maturitě pracovat nebo budeš pokračovat na vysokou školu.

Základní informace

Kód oboru:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-56-H/01 Obráběč kovů

Školní vzdělávací program:
Programování a obsluha CNC strojů

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s maturitou a výučním listem

Délka a forma studia:
4leté denní studium

Zakončení studia:
Maturitní zkouška a výuční list

Možnosti dalšího vzdělávání:
Zkrácené studium v jiném oboru nebo studium na vysoké škole

Studium je vhodné pro kluky i holky.

Co budu umět?

⇒ Programovat CNC stroje a řídit výrobu na nich.

⇒ Programovat v systémech Heidenhain, Sinumerik, Fanuc.

 

⇒ Kreslit v modelovacích programech SolidWorks a SolidCam.

⇒ Seřizovat, kontrolovat a obsluhovat běžné konvenční stroje.

⇒ Provádět technické kontroly výroby, technik 3D měření

⇒ Pracovat jako technolog

⇒ Pracovat jako technik CAD/CAM

⇒ Technik automatizovaných pracovišť

Kde se uplatním?

⇒ Ve strojírenských firmách.

⇒ Ve všech provozech s CNC stroji.

⇒ Ve firmách zabývajících se projektováním.

⇒ Jako kvalifikovaný pracovník v oblasti řízení.

⇒ Jako strojírenský technik.

⇒ Specializovaný pracovník v obchodní a poradenské sféře.

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími