Technické lyceum

Je to nový, moderní a perspektivní obor, ve kterém převažuje teorie a kombinuje se strojařina s elektotechnikou.

Proč studovat tento obor?

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Základní informace

Kód oboru:
78-42-M/01

Školní vzdělávací program:
Technické lyceum

Stupeň vzdělání:
Střední odborné vzdělání s maturitou

Délka a forma studia:
4leté denní studium

Zakončení studia:
Maturitní zkouška

Možnosti dalšího vzdělávání:
Zkrácené studium v jiném oboru nebo studium na vysoké škole

Studium je vhodné pro kluky i holky.

Co budu umět?

⇒ informační a komunikační technologie

⇒ řešení jednodušších programátorských úloh

⇒ tvorba a úprava webových stránek

⇒ využívání CAD systémů

⇒ znalost dvou cizích jazyků

⇒ dodržování pravidel normalizace a standardizace

⇒ znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu

 

 

 

Kde se uplatním?

Absolvent technického lycea je připraven k terciárnímu studiu technických oborů; studiem získal vhled do problematiky technických oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia i jeho obsahu. Dále získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Může se uplatnit na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Učební plán

učební plán

Partneři

Spolupracujeme s těmi nejlepšími